【Q仔趣聞】買新樓就聽得多,買舊樓搏收購?

百科    

更新時間:2019-12-06 15:00:59

編輯:企劃部

來源:Q房網  成日聽人講有新樓梗係買新樓啦,唔好買高樓齡嘅樓,但係有唔少人會專登買高樓齡嘅樓,因為搏發展商收購重建,不過唔係幢幢舊樓都有機會被收購,都受一啲啲條件影響。

  地皮要夠大
  舊樓地皮面積夠大,或者相鄰物業樓齡相近,可以一次過收購幾幢樓宇,獲得更大地皮。

  地積比率是否已用盡
  地積比率指樓宇准許發展嘅總建築面積與地盤面積比例,比率愈高,樓宇面積愈高。發展商收樓都會揀一啲較矮嘅樓宇,一來伙數少,二來無用盡地積比。

  係咪位處商業區
  唔少發展商喺商業區收購舊樓後改作商業用途,因為地積比較住宅高,同埋商鋪嘅呎租及售價都高過住宅。所以舊樓位處喺商業區,會較高收購機會。


分享